بزرگترین وب تفریحی ایران http://bo2-3ib.mihanblog.com 2019-09-18T12:46:54+01:00 text/html 2009-03-20T05:47:47+01:00 bo2-3ib.mihanblog.com حسین بوستانچی مجموعه نرم افزار های کاربردی برای موبایل 2008 http://bo2-3ib.mihanblog.com/post/86 <DIV dir=rtl align=center><B><FONT style="FONT-SIZE: 16px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma color=#ff3300> <DIV dir=rtl align=center><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=575&amp;u=bustanchi" target=_blank><B><FONT style="FONT-SIZE: 16px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma color=#3366ff>مجموعه نرم افزار های کاربردی برای موبایل 2008 </FONT></B></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=575&amp;u=bustanchi" target=_blank><BR><BR></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=575&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT style="FONT-SIZE: 12px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma color=#3366ff>مجموعه بی نظیر نرم افزار های موبایل برای گوشی های سونی اریکسون شامل جدیدترین نرم افزار های سری K و W برای گوشی های سونی اریکسون در قالب یک مجموعه بی نظیر گرد آوری شده است. این مجموعه همچنین شامل نقشه های شهرهای ایران، قرآن گویا، ساعت گویا، نرم افزارهای اداری Office ، انواع دیکشنری های کاربردی، یا هو مسنجر و بسیاری دیگر می باشد. </FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=575&amp;u=bustanchi" target=_blank><BR></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=575&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT color=#3366ff><IMG style="BORDER-RIGHT: 0px solid; BORDER-TOP: 0px solid; BORDER-LEFT: 0px solid; BORDER-BOTTOM: 0px solid" src="http://img.irankamyab.com/9131-b4cils.jpg"></FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=575&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT color=#3366ff> </FONT> <P dir=rtl align=right></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=575&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT style="FONT-SIZE: 12px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma color=#3366ff><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">لیست تعدادی از کاربردی ترین نرم افزارهای این مجموعه:<BR><BR>Gmail<BR>Google map<BR>File Lock<BR>File protect<BR>first aid<BR>FREE_SMS_SEND<BR>Converter3D<BR>Bluetooth Messenger V1[1].2.9<BR>English idioms<BR>Excel<BR>Farsi Calendar 86<BR>Dictionary English-French<BR>Bmd Talking Clock<BR>yahoo go<BR>Zipman<BR>Windows_Media_Player<BR>Safe TxT Freeware<BR>Quran<BR>Radio<BR><BR></SPAN></FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=575&amp;u=bustanchi" target=_blank><BR> <DIV align=center></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=575&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT style="FONT-WEIGHT: 700" face=Tahoma color=#3366ff size=4>خرید پستی</FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=575&amp;u=bustanchi" target=_blank></SPAN></FONT></DIV> <P><FONT color=#3366ff></FONT></P><BR><FONT color=#3366ff><FONT style="FONT-SIZE: 14px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma><B>قیمت : 6000 تومان</B> - <B>2 عدد سی دی</B></FONT><BR><BR></FONT> <DIV align=center></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=575&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT color=#3366ff><IMG style="BORDER-RIGHT: 0px solid; BORDER-TOP: 0px solid; BORDER-LEFT: 0px solid; BORDER-BOTTOM: 0px solid" src="http://irankamyab.com/IMG/postshop.gif"></FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=575&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT color=#3366ff> </FONT></DIV></DIV></FONT></B></A></DIV> text/html 2009-03-20T05:46:23+01:00 bo2-3ib.mihanblog.com حسین بوستانچی مجموعه نرم افزارهای یاری رسان سونی اریكسون http://bo2-3ib.mihanblog.com/post/85 <DIV dir=rtl align=center><B><FONT style="FONT-SIZE: 16px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma color=#ff3300> <DIV dir=rtl align=center><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=790&amp;u=bustanchi" target=_blank><B><FONT style="FONT-SIZE: 16px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma color=#33ff33>مجموعه نرم افزارهای یاری رسان برای گوشی های سونی اریکسون </FONT></B></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=790&amp;u=bustanchi" target=_blank><BR><BR></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=790&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT style="FONT-SIZE: 12px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma color=#33ff33>مجموعه نرم افزاری&nbsp; یاری رسان سونی اریکسون یکی از بهترین و کامل ترین بسته های نرم افزاری برای تلفن های همراه سونی اریکسون می باشد که شامل انواع بازی های جاوا، تم های زیبا و مختلف، انواع نرم افزار، رینگتون، نقشه های شهری و نرم افزارهای فارسی سازی موبایل می باشد. این مجموعه نرم افزاری مخصوص گوشی های سری T , Z , J , K , P, W و همچنین گوشی های سیستم عامل UIQ می باشد<BR></FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=790&amp;u=bustanchi" target=_blank><BR></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=790&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT color=#33ff33><IMG style="BORDER-RIGHT: 0px solid; BORDER-TOP: 0px solid; BORDER-LEFT: 0px solid; BORDER-BOTTOM: 0px solid" src="http://img.irankamyab.com/3415-sony.jpg"></FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=790&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT color=#33ff33> </FONT> <P dir=rtl align=right></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=790&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT style="FONT-SIZE: 12px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma><BR> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#33ff33><IMG src="http://img.irankamyab.com/98955-new.png"><BR></FONT> <DIV style="DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right"><FONT color=#33ff33><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">مجموعه پیش روی شما شامل نرم افزار های زیر می باشد:</SPAN><BR></FONT> <UL> <LI type=circle><FONT color=#33ff33>انواع تصاویر پس زمینه با وضوح مختلف </FONT> <LI type=circle><FONT color=#33ff33>انواع زنگ و رینگتون </FONT> <LI type=circle><FONT color=#33ff33>نرم افزارهای مخصوص موبایل با قابلیت نصب </FONT> <LI type=circle><FONT color=#33ff33>انواع بازی های جاوا </FONT> <LI type=circle><FONT color=#33ff33>تم های بسیار زیبا و متنوع برای سری های مختلف </FONT> <LI type=circle><FONT color=#33ff33>نقشه های مناطق مختلف و شهر های ایران </FONT> <LI type=circle><FONT color=#33ff33>انواع نرم افزار های فارسی برای موبایل</FONT></LI></UL><BR><BR><FONT color=#33ff33>این مجموعه که برای سری های&nbsp; T , Z , J , K , P, W و همچنین گوشی های سیستم عامل UIQ تهیه شده&nbsp; یکی از کامل ترین مراجع نرم افزاری موبایل برای سونی اریکسون می باشد. تمامی نرم افزار ها به طور کامل تست شده و قابل اجرا می باشند.<BR></FONT></DIV></DIV></FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=790&amp;u=bustanchi" target=_blank><BR> <DIV align=center></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=790&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT style="FONT-WEIGHT: 700" face=Tahoma color=#33ff33 size=4>خرید پستی</FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=790&amp;u=bustanchi" target=_blank></SPAN></FONT></DIV> <P><FONT color=#33ff33></FONT></P><BR><FONT color=#33ff33><FONT style="FONT-SIZE: 14px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma><B>قیمت : 4000 تومان</B> - <B>2 عدد سی دی</B></FONT><BR><BR></FONT> <DIV align=center></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=790&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT color=#33ff33><IMG style="BORDER-RIGHT: 0px solid; BORDER-TOP: 0px solid; BORDER-LEFT: 0px solid; BORDER-BOTTOM: 0px solid" src="http://irankamyab.com/IMG/postshop.gif"></FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=790&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT color=#33ff33> </FONT></DIV></DIV></FONT></B></A></DIV> text/html 2009-03-20T05:44:21+01:00 bo2-3ib.mihanblog.com حسین بوستانچی ابزارهای موبایل Nokia N-Series http://bo2-3ib.mihanblog.com/post/84 <DIV dir=rtl align=center><B><FONT style="FONT-SIZE: 16px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma color=#ff3300> <DIV dir=rtl align=center><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=230&amp;u=bustanchi" target=_blank><B><FONT style="FONT-SIZE: 16px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma color=#ff6666>ابزارهای موبایل Nokia N-Series </FONT></B></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=230&amp;u=bustanchi" target=_blank><BR><BR></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=230&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT style="FONT-SIZE: 12px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma color=#ff6666> <P style="DIRECTION: rtl" align=justify>مجموعه ای فوق العاده عالی از جدید ترین و بهترین های سری N موبایل Nokia. شامل انواع برنامه ها ، بازی ها ، زنگ ها و...</P></FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=230&amp;u=bustanchi" target=_blank><BR></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=230&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT color=#ff6666><IMG style="BORDER-RIGHT: 0px solid; BORDER-TOP: 0px solid; BORDER-LEFT: 0px solid; BORDER-BOTTOM: 0px solid" src="http://img.irankamyab.com/5287-nokia-nseries-music.jpg"></FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=230&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT face="Times New Roman" color=#ff6666 size=3> </FONT> <P dir=rtl align=right></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=230&amp;u=bustanchi" target=_blank></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=230&amp;u=bustanchi" target=_blank><BR> <DIV align=center></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=230&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT style="FONT-WEIGHT: 700" face=Tahoma color=#ff6666 size=4>خرید پستی</FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=230&amp;u=bustanchi" target=_blank></SPAN></FONT></DIV> <P><FONT color=#ff6666></FONT></P><BR><FONT color=#ff6666><FONT style="FONT-SIZE: 14px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma><B>قیمت : 3510 تومان</B> - <B>1 عدد سی دی</B></FONT><BR><BR></FONT> <DIV align=center></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=230&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT color=#ff6666><IMG style="BORDER-RIGHT: 0px solid; BORDER-TOP: 0px solid; BORDER-LEFT: 0px solid; BORDER-BOTTOM: 0px solid" src="http://irankamyab.com/IMG/postshop.gif"></FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=230&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT color=#ff6666> </FONT></DIV></DIV></FONT></B></A></DIV> text/html 2009-03-20T05:43:21+01:00 bo2-3ib.mihanblog.com حسین بوستانچی نرم افزار های نوکیا 7710 - NOKIA 7710 http://bo2-3ib.mihanblog.com/post/83 <DIV dir=rtl align=center><B><FONT style="FONT-SIZE: 16px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma color=#ff3300> <DIV dir=rtl align=center><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=280&amp;u=bustanchi" target=_blank><B><FONT style="FONT-SIZE: 16px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma color=#ff99ff>نرم افزار های نوکیا 7710 - NOKIA 7710 </FONT></B></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=280&amp;u=bustanchi" target=_blank><BR><BR></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=280&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT style="FONT-SIZE: 12px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma color=#ff99ff> <P style="DIRECTION: rtl" align=justify>مجموعه کاملی از نرم افزار های جمع آوری شده برای گوشی 7710 نوکیا فقط در یک CD که شامل بیش از 50 نوع انواع برنامه های مختلف می باشد. در ضمن این سی دی شامل 19 تصویر زیبای پس زمینه، 250 WALLPAPER ، زنگ های مختلف بیش از 1000 فایل ، Screen Saver، Theme و نرم افزار های کامپیوتر می باشد.</P></FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=280&amp;u=bustanchi" target=_blank><BR></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=280&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT color=#ff99ff><IMG style="BORDER-RIGHT: 0px solid; BORDER-TOP: 0px solid; BORDER-LEFT: 0px solid; BORDER-BOTTOM: 0px solid" src="http://img.irankamyab.com/243-nokia-7710-1.jpg"></FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=280&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT face="Times New Roman" color=#ff99ff size=3> </FONT> <P dir=rtl align=right></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=280&amp;u=bustanchi" target=_blank></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=280&amp;u=bustanchi" target=_blank><BR> <DIV align=center></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=280&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT style="FONT-WEIGHT: 700" face=Tahoma color=#ff99ff size=4>خرید پستی</FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=280&amp;u=bustanchi" target=_blank></SPAN></FONT></DIV> <P><FONT color=#ff99ff></FONT></P><BR><FONT color=#ff99ff><FONT style="FONT-SIZE: 14px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma><B>قیمت : 3380 تومان</B> - <B>1 عدد سی دی</B></FONT><BR><BR></FONT> <DIV align=center></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=280&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT color=#ff99ff><IMG style="BORDER-RIGHT: 0px solid; BORDER-TOP: 0px solid; BORDER-LEFT: 0px solid; BORDER-BOTTOM: 0px solid" src="http://irankamyab.com/IMG/postshop.gif"></FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=280&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT color=#ff99ff> </FONT></DIV></DIV></FONT></B></A></DIV> text/html 2009-03-20T05:42:18+01:00 bo2-3ib.mihanblog.com حسین بوستانچی مجموعه کاربردی نوکیا http://bo2-3ib.mihanblog.com/post/82 <DIV dir=rtl align=center><B><FONT style="FONT-SIZE: 16px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma color=#ff3300> <DIV dir=rtl align=center><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=461&amp;u=bustanchi" target=_blank><B><FONT style="FONT-SIZE: 16px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma color=#3366ff>مجموعه کاربردی نوکیا </FONT></B></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=461&amp;u=bustanchi" target=_blank><BR><BR></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=461&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT style="FONT-SIZE: 12px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma color=#3366ff>مجموعه ی کاربردی نوکیا شامل بازی های متنوع، wallpaper و پس زمینه های بسیار زیبای سه بعدی، کارتونی، انیمیشن و ... به همراه برنامه های کاربردی متنوع و نرم افزار های کار با گوشی برای کامپیوتر، زنگ ها و رینگتون های بسیار جذاب و اختصاصی با فرمت mp3 ، تم های زیبا و فوق العاده و ... می باشد که پاسخگوی نیاز هر سلیقه ای است. </FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=461&amp;u=bustanchi" target=_blank><BR></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=461&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT color=#3366ff><IMG style="BORDER-RIGHT: 0px solid; BORDER-TOP: 0px solid; BORDER-LEFT: 0px solid; BORDER-BOTTOM: 0px solid" src="http://img.irankamyab.com/6575-Nokia_N91.jpg"></FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=461&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT color=#3366ff> </FONT> <P dir=rtl align=right></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=461&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT style="FONT-SIZE: 12px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma><FONT color=#3366ff><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">محتویات این مجموعه شامل:<BR><BR></SPAN>بیش از 400 بازی برای تمامی مدل ها<BR>بیش از 150 پس زمینه شامل: عکس های سه بعدی،کارتونی،انیمیشن، پس زمینه های اورجینال و ...<BR>برنامه های متعدد کاربردی برای گوشی های نوکیا<BR>نرم افزار های کار با گوشی برای کامپیوتر،<BR>بیش از 450 زنگ و ملودی اختصاصی با فرمت mp3<BR>بیش از 200 تم زیبا و منحصر بفرد برای نوکیا</FONT><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"><BR></SPAN></FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=461&amp;u=bustanchi" target=_blank><BR> <DIV align=center></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=461&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT style="FONT-WEIGHT: 700" face=Tahoma color=#3366ff size=4>خرید پستی</FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=461&amp;u=bustanchi" target=_blank></SPAN></FONT></DIV> <P><FONT color=#3366ff></FONT></P><BR><FONT color=#3366ff><FONT style="FONT-SIZE: 14px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma><B>قیمت : 4550 تومان</B> - <B>1 عدد سی دی</B></FONT><BR><BR></FONT> <DIV align=center></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=461&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT color=#3366ff><IMG style="BORDER-RIGHT: 0px solid; BORDER-TOP: 0px solid; BORDER-LEFT: 0px solid; BORDER-BOTTOM: 0px solid" src="http://irankamyab.com/IMG/postshop.gif"></FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=461&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT color=#3366ff> </FONT></DIV></DIV></FONT></B></A></DIV> text/html 2009-03-20T05:38:23+01:00 bo2-3ib.mihanblog.com حسین بوستانچی مجموعه دستیار نوکیا 2009 http://bo2-3ib.mihanblog.com/post/81 <DIV dir=rtl align=center><B><FONT style="FONT-SIZE: 16px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma color=#ff3300> <DIV dir=rtl align=center><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=743&amp;u=bustanchi" target=_blank><B><FONT style="FONT-SIZE: 16px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma color=#33ff33>مجموعه دستیار نوکیا 2009 | Nokia Tools Assistant 2009 </FONT></B></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=743&amp;u=bustanchi" target=_blank><BR><BR></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=743&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT style="FONT-SIZE: 12px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma color=#33ff33> <DIV style="DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: justify">مجموعه جدید دستیار نوکیا به بازار آمد! این مجموعه استثنائی شامل صدها تم ، نرم افزار ، بازی و ملودی گوناگون و جذاب است به طوری هر نوع سلیقه ای را ارضا می نماید. در این مجموعه سعی برآن شده است که جدیدترین امکانات گوشیهای نوکیا را به تفکیک و با طبقه بندی در اختیار شما عزیزان قرار دهیم تا بتوانید در کمترین زمان بیشترین استفاده را از آن ببرید. </DIV></FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=743&amp;u=bustanchi" target=_blank><BR></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=743&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT color=#33ff33><IMG style="BORDER-RIGHT: 0px solid; BORDER-TOP: 0px solid; BORDER-LEFT: 0px solid; BORDER-BOTTOM: 0px solid" src="http://img.irankamyab.com/39213-28.jpg"></FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=743&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT face="Times New Roman" color=#33ff33 size=3> </FONT> <P dir=rtl align=right></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=743&amp;u=bustanchi" target=_blank></P></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=743&amp;u=bustanchi" target=_blank><BR> <DIV align=center></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=743&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT style="FONT-WEIGHT: 700" face=Tahoma color=#33ff33 size=4>خرید پستی</FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=743&amp;u=bustanchi" target=_blank></SPAN></FONT></DIV> <P><FONT color=#33ff33></FONT></P><BR><FONT color=#33ff33><FONT style="FONT-SIZE: 14px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma><B>قیمت : 5000 تومان</B> - <B>2 عدد سی دی</B></FONT><BR><BR></FONT> <DIV align=center></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=743&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT color=#33ff33><IMG style="BORDER-RIGHT: 0px solid; BORDER-TOP: 0px solid; BORDER-LEFT: 0px solid; BORDER-BOTTOM: 0px solid" src="http://irankamyab.com/IMG/postshop.gif"></FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=743&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT color=#33ff33> </FONT></DIV></DIV></FONT></B></A></DIV> text/html 2009-03-19T15:32:10+01:00 bo2-3ib.mihanblog.com حسین بوستانچی دوازده نكته مهم و مهمتر در مدیریت http://bo2-3ib.mihanblog.com/post/80 <FONT color=#33ffff>&nbsp;</FONT><SPAN lang=en-us><FONT color=#33ffff size=2>پاسخ به سوال مهم است - ایجاد سوال مهمتر <BR>&nbsp;<BR>&nbsp;ماهی دادن به نیازمند مهم است - آموزش ماهی گرفتن مهمتر <BR>&nbsp;<BR>&nbsp;تشویق به موقع مهم است - علت را به فرد گفتن مهمتر <BR>&nbsp;<BR>&nbsp;خوبی کسی را گفتن مهم است - آموزش چگونه خوب بودن مهمتر <BR>&nbsp;<BR>&nbsp;عیب کسی را به او گفتن مهم است - عیب خود را پرسیدن مهمتر <BR>&nbsp;<BR>&nbsp;گفتن مهم است - - سكوت به موقع مهمتر<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;علم و بصیرت مهم است - اندیشه و تدبیر مهمتر <BR>&nbsp;<BR>&nbsp;خوب گوش دادن مهم است - به کارگیری آنها مهمتر <BR>&nbsp;<BR>&nbsp;کار درست انجام دادن مهمتر - کار را درست انجام دادن مهم است&nbsp; <BR>&nbsp;<BR>&nbsp;صداقت و راستی مهم است - مصلحت اندیشی درست مهمتر <BR>&nbsp;<BR>&nbsp;مدیریت مهم است - رهبری مهمتر <BR>&nbsp;<BR>&nbsp;من مهم است - ما مهمتر </FONT></SPAN> text/html 2009-03-19T15:30:11+01:00 bo2-3ib.mihanblog.com حسین بوستانچی دانشجو واستاد http://bo2-3ib.mihanblog.com/post/79 <FONT color=#33ff33>&nbsp;</FONT><SPAN lang=en-us><FONT color=#33ff33 size=2>دانشجویی پس از اینكه در درس منطق نمره نیاورد به استادش گفت: قربان، شما واقعا چیزی در مورد موضوع این درس می دانید؟<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;استاد جواب داد: بله حتما. در غیر اینصورت نمیتوانستم یك استاد باشم. دانشجو ادامه داد: بسیار خوب، من مایلم از شما یك سوال بپرسم ،اگر جواب صحیح دادید من نمره ام را قبول میكنم در غیر اینصورت از شما میخواهم به من نمره كامل این درس را بدهید.<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;استاد قبول كرد و دانشجو پرسید: آن چیست كه قانونی است ولی منطقی نیست، منطقی است ولی قانونی نیست و نه قانونی است و نه منطقی؟<BR>&nbsp;استاد پس از تاملی طولانی نتوانست جواب بدهد و مجبور شد نمره كامل درس را به آن دانشجو بدهد.<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;بعد از مدتی استاد با بهترین شاگردش تماس گرفت و همان سوال را پرسید. و شاگردش بلافاصله جواب داد:<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;قربان شما 63 سال دارید و با یك خانم 35 ساله ازدواج كردید كه البته قانونی است ولی منطقی نیست. <BR>&nbsp;همسر شما یك معشوقه 25 ساله دارد كه منطقی است ولی قانونی نیست.<BR>&nbsp;و این حقیقت كه شما به معشوقه همسرتان نمره كامل دادید در صورتیكه باید آن درس را رد میشد نه قانونی است و نه منطقی.</FONT></SPAN> text/html 2009-03-19T15:28:58+01:00 bo2-3ib.mihanblog.com حسین بوستانچی نرم افزارهای یاری رسان ویستا http://bo2-3ib.mihanblog.com/post/78 <DIV dir=rtl align=center><B><FONT style="FONT-SIZE: 16px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma color=#ff3300> <DIV dir=rtl align=center><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=607&amp;u=bustanchi" target=_blank><B><FONT style="FONT-SIZE: 16px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma color=#3333ff>نرم افزارهای یاری رسان ویستا </FONT></B></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=607&amp;u=bustanchi" target=_blank><BR><BR></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=607&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT style="FONT-SIZE: 12px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma color=#3333ff>مجموعه ای بی نظیز از نرم افزارهای روز قابل نصب بر روی ویندوز ویستا در این مجموعه گردآوری شده است. این مجموعه شامل نرم افزارهایی است که بر روی ویندوز ویستا بدون هیچ مشکلی نصب می شوند و 100% تست شده اند. در این مجموعه نرم افزارهای کار با عکس، گرافیک، ابزارهای اینترنت، طراحی وب ، چند رسانه ای، ابزارهای کپی و رایت سی دی و دی وی دی و غیره .. را می بابید.<BR></FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=607&amp;u=bustanchi" target=_blank><BR></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=607&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT color=#3333ff><IMG style="BORDER-RIGHT: 0px solid; BORDER-TOP: 0px solid; BORDER-LEFT: 0px solid; BORDER-BOTTOM: 0px solid" src="http://img.irankamyab.com/484864-microsoft-windows-vista-box1236589256.jpg"></FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=607&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT color=#3333ff> </FONT> <P dir=rtl align=right></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=607&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT style="FONT-SIZE: 12px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma color=#3333ff><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">برخی از نرم افزارهای معروف این مجموعه:<BR><BR>ACDSee Photo Manager<BR>Picasa<BR>Adobe Reader 8.1 Vista<BR>Adobe Flash Player 9.0<BR>CuteFTP Professional<BR>Google Earth Pro<BR>Mozilla FireFox 3<BR>Yahoo Messenger 8,1<BR>Direct x 10<BR>Visual Basic RunTime 6<BR>CuffeeCup Website Designer<BR>Webpage Maker<BR>RealPlayer 11<BR>Xing MPEG<BR>Power DVD<BR>KAsperSKY 7<BR>NODE32 For Vista<BR>VIsta FireWall Control<BR>Winzip 11<BR>Babylon pro 7<BR>DAP 8.5<BR>Farsi fonts<BR></SPAN></FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=607&amp;u=bustanchi" target=_blank><BR> <DIV align=center></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=607&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT style="FONT-WEIGHT: 700" face=Tahoma color=#3333ff size=4>خرید پستی</FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=607&amp;u=bustanchi" target=_blank></SPAN></FONT></DIV> <P><FONT color=#3333ff></FONT></P><BR><FONT color=#3333ff><FONT style="FONT-SIZE: 14px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma><B>قیمت : 5000 تومان</B> - <B>2 عدد سی دی</B></FONT><BR><BR></FONT> <DIV align=center></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=607&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT color=#3333ff><IMG style="BORDER-RIGHT: 0px solid; BORDER-TOP: 0px solid; BORDER-LEFT: 0px solid; BORDER-BOTTOM: 0px solid" src="http://irankamyab.com/IMG/postshop.gif"></FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=607&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT color=#3333ff> </FONT></DIV></DIV></FONT></B></A></DIV> text/html 2009-03-19T15:25:14+01:00 bo2-3ib.mihanblog.com حسین بوستانچی مجموعه ابزارهای کار با DVD محصول 2008 http://bo2-3ib.mihanblog.com/post/77 <DIV dir=rtl align=center><B><FONT style="FONT-SIZE: 16px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma color=#ff3300> <DIV dir=rtl align=center><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=632&amp;u=bustanchi" target=_blank><B><FONT style="FONT-SIZE: 16px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma color=#33cc00>مجموعه ابزارهای کار با DVD محصول 2008 </FONT></B></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=632&amp;u=bustanchi" target=_blank><BR><BR></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=632&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT style="FONT-SIZE: 12px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma color=#33cc00>در این مجموعه نرم افزار های پرکاربردی نظیر ابزارهای رایت دی وی دی، برش و ادیت فیلمهای DVD، ساخت منو و زیر فهرست برای انواع دی وی دی ها، و ... می توان یافت. بنابر این شما هنگام کار با DVD دیگر نیاز به هیچ نرم افزار جانبی دی گری نخواهید داشت و با خیال راحت به ویرایش و کپی دی وی دی های خود می پردازید. در این مجموعه نرم افازرهایی چون Adobe OnLocation CS3، DVD Shrink، Nero و ... به چشم می خورد.<BR></FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=632&amp;u=bustanchi" target=_blank><BR></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=632&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT color=#33cc00><IMG style="BORDER-RIGHT: 0px solid; BORDER-TOP: 0px solid; BORDER-LEFT: 0px solid; BORDER-BOTTOM: 0px solid" src="http://img.irankamyab.com/7966-94-DVD-ROM(07).jpg"></FONT></A><FONT color=#33cc00>&nbsp;</FONT><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=632&amp;u=bustanchi" target=_blank><BR> <DIV align=center></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=632&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT style="FONT-WEIGHT: 700" face=Tahoma color=#33cc00 size=4>خرید پستی</FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=632&amp;u=bustanchi" target=_blank></SPAN></FONT></DIV> <P><FONT color=#33cc00></FONT></P><BR><FONT color=#33cc00><FONT style="FONT-SIZE: 14px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma><B>قیمت : 4000 تومان</B> - <B>1 عدد دی وی دی</B></FONT><BR><BR></FONT> <DIV align=center></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=632&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT color=#33cc00><IMG style="BORDER-RIGHT: 0px solid; BORDER-TOP: 0px solid; BORDER-LEFT: 0px solid; BORDER-BOTTOM: 0px solid" src="http://irankamyab.com/IMG/postshop.gif"></FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=632&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT color=#33cc00> </FONT></A></DIV> <DIV align=center><FONT color=#33cc00></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><FONT color=#33cc00></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><FONT color=#33cc00>توضیحات كامل ادامه مطلب </FONT></DIV> <DIV align=center><FONT color=#33cc00></FONT>&nbsp;</DIV></DIV></FONT></B></DIV> text/html 2009-03-19T15:19:48+01:00 bo2-3ib.mihanblog.com حسین بوستانچی مجموعه بهترین های ادوبی سی اس 4 http://bo2-3ib.mihanblog.com/post/76 <DIV dir=rtl align=center><B><FONT style="FONT-SIZE: 16px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma color=#ff3300> <DIV dir=rtl align=center><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=673&amp;u=bustanchi" target=_blank><B><FONT style="FONT-SIZE: 16px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma color=#33ff33>مجموعه بهترین های ادوبی سی اس 4|Adobe Master Collection CS4 </FONT></B></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=673&amp;u=bustanchi" target=_blank><BR><BR></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=673&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT style="FONT-SIZE: 12px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma> <DIV style="DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right"><FONT color=#33ff33><SPAN style="COLOR: rgb(255,153,51)">عرضه شده از فروشگاه مجازی من برای اولین بار در ایران</SPAN><BR></FONT></DIV> <DIV style="DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#33ff33>بزرگترین مجموعه نرم افزاری ادوبی به بازار آمد. گستردگی نرم افزار در این محصول ادوبی به شکلی است که می توان گفت تمامی کاربران رایانه در جهان را پشتیبانی می کند و کمتر کسی است که از کامپیوتر استفاده کند ولی حداقل با یکی از محصولات موجود در این بسته استثنایی سرو کار نداشته باشد. </FONT></DIV></FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=673&amp;u=bustanchi" target=_blank><BR></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=673&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT color=#33ff33><IMG style="BORDER-RIGHT: 0px solid; BORDER-TOP: 0px solid; BORDER-LEFT: 0px solid; BORDER-BOTTOM: 0px solid" src="http://img.irankamyab.com/805430-43554-ass.JPG"></FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=673&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT face="Times New Roman" color=#33ff33 size=3> </FONT> <P dir=rtl align=right></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=673&amp;u=bustanchi" target=_blank></P></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=673&amp;u=bustanchi" target=_blank><BR> <DIV align=center></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=673&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT style="FONT-WEIGHT: 700" face=Tahoma color=#33ff33 size=4>خرید پستی</FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=673&amp;u=bustanchi" target=_blank></SPAN></FONT></DIV> <P><FONT color=#33ff33></FONT></P><BR><FONT color=#33ff33><FONT style="FONT-SIZE: 14px; TEXT-DECORATION: none" face=Tahoma><B>قیمت : 9900 تومان</B> - <B>2 عدد دی وی دی</B></FONT><BR><BR></FONT> <DIV align=center></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=673&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT color=#33ff33><IMG style="BORDER-RIGHT: 0px solid; BORDER-TOP: 0px solid; BORDER-LEFT: 0px solid; BORDER-BOTTOM: 0px solid" src="http://irankamyab.com/IMG/postshop.gif"></FONT></A><A href="http://irankamyab.com/buy/index.php?id=673&amp;u=bustanchi" target=_blank><FONT color=#33ff33> </FONT></DIV></DIV></FONT></B></A></DIV> text/html 2009-03-19T15:16:42+01:00 bo2-3ib.mihanblog.com حسین بوستانچی می‌دونید كارتن‌هایی كه دوست داشتیم عاقبتشون چی شد؟ http://bo2-3ib.mihanblog.com/post/75 <FONT color=#666666><FONT color=#3366ff>&nbsp; </FONT> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 12pt" color=#3366ff size=2>می‌دونید كارتن‌هایی كه دوست داشتیم عاقبتشون چی شد؟</FONT></P> <P align=justify><FONT style="DIRECTION: rtl" color=#3366ff size=2>آقای سکسکه عمل کرده, میره سر کار و میاد و زندگیشو می کنه! <BR>الفی دیگه از هیچی نمی ترسه!<BR>آلیس, شوهر کرده, دو تا بچه ام داره و یه زندگی حقیر توی یه آپارتمان 50 متری ساده, <BR>آن شرلی! ارایشگر معروفی شده تو جردن و چند تا محله بالا شهر شعبه زده حسابی جیب مردم و خالی میکنه به اسم گریم و رنگ موهای عالی....<BR>ای کیو سان کراکی شده و مخش تعطیل تعطیله!<BR>بامزی یه خرس بزرگ شد و شکارش کردن!... شلمان هنوزم خوابه!<BR>پت پستچی بازنشسته شده و الانم تو خونه سالمندان منتظر مرگشه!<BR>بنر رو یادته؟ پوستشو تو خیابون منوچهری 30 تومن می فروختن!<BR>بالتازار و زبل خان آلزایمر گرفتن.<BR>دامبو ، پلنگ صورتی, پسر شجاع, خانوم کوچولو, شیپورچی, یوگی و دوستاش همه توی یه سیرک بزرگن!<BR>تام سایر حسابی با کلاس شده و موهاشو مدل جوجه تیغی درس میکنه!<BR>تام و جری دوتا دوست صمیمی شدن!<BR>تن تن تو یه روزنامه خبرنگار بود, الان تو زندانه!(لابد به جرم آزادی اندیشه!!)<BR>میگن خاله ریزه رفته مکه و حاج خانوم شده, تو مجالس زنونه روضه می خونه و خرج زندگی خودشو شوهر معلولشو ازین راه در می آره! قاشق سحر آمیز و جنگلی ام دیگه تو کار نیست! <BR>جیمبو رو از رده خارج کردن(اینو دقیقن نمی دونم, شایدم اجاره دادنش به ایران ایر!!)<BR>چوبین خیلی وقته که مادرش و پیدا کرده و دنبال یه وامه تا ازدواج کنه!<BR>حنا خانوم دکتر شده, مادرشم از آلمان برگشته کنارش!<BR>خپل رو از باغ گلها انداختنش بیرون, اونجا یه برج 1000 طبقه ساختن! (چند روز پیش کنار یه سطل آشغال دیدمش - خیلی لاغر شده!)<BR>خانواده دکتر ارنست همسایه مونن, هر سه تا بچه اش رفتن, زن دکتر خیلی مریضه!<BR>رابین هود رو تو اسلام شهر گرفتنش - به جرم شرارت!- هفته دیگه اعدامش می کنن!<BR>سوباسو و کاکرو قهرمان جهان شدن, خوب که چی؟!<BR>کایوت, بالاخره رود رانر رو گرفت ولی از شانس بدش ! آنفولانزای مرغی گرفت و... اونم مرد!<BR>هیشکی نفهمید گالیور عاشق فلورتیشیاست!<BR>لوک خوش شانس ساقی محله مونه!<BR>مارکو پولو تو میدون راه آهن یه میوه فروشی زده - میگن کارش خیلی گرفته!-<BR>گربه سگ عمل کردن و جدا شدن!<BR>ملوان زبل تو کار قاچاق آدمه!<BR>آقای پتی بل تو میدون شوش یه بنکدار کله گندس!<BR>معاون کلانتر ارتقای شغلی پیدا کرده, داره میشه رئیس پلیس!<BR>آقای نجار مرده و از وروجکم خبری نیست!<BR>پت و مت حالا دیگه دوتا آقای مهندسن!<BR>هایدی یه پزشک ماهر شده و چشمای مادر بزرگ و عمل کرد <BR>نل افسردگیش خوب شد و داستان زندگیشو به زودی چاپ میکنه!<BR>راستی بابا لنگ دراز هپاتیت C داره... واسش دعا کنید!<BR>بلفی و لی لی بیت رو با همدیگه گرفتن و سنگسار شون کردن!<BR>دادلی دورایت دو ساله که رئیس جمهور شده.!!!</FONT></P></FONT> text/html 2009-03-19T15:10:05+01:00 bo2-3ib.mihanblog.com حسین بوستانچی روشهای مبارزه با بحران بی شوهری http://bo2-3ib.mihanblog.com/post/74 <SPAN class=postbody><FONT color=#cc0000> <P align=center><SPAN class=postbody><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#33ff33 size=2>در راستای اینکه بحران بی شوهری در جامعه امروز به وجود آمده کلیه خانمهای محترم می تونن از روش های زیر استفاده کنن و البته مراقب باشن که سوءاستفاده نکنن . <BR></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#33ff33 size=2></FONT></SPAN><SPAN class=postbody></P> <P align=center><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#33ff33 size=2></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#33ff33 size=2><IMG style="WIDTH: 530px; HEIGHT: 281px" height=275 alt="بی شوهری" hspace=0 src="http://www.gigaimage.com/images/pnm1udm9jvwcle9sdx9.jpg" width=472 align=baseline border=0></FONT></P> <P align=center><BR><BR><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#33ff33 size=2>۱ـ روش کوزه ای : همان روش قرن های قدیم که دختر کوزه به دوش به سمت رودخانه می رفت پسر به کوزه می خوره کوزه بشکست و بعد چنین گفته اند که : اگر با من نبودش هیچ میلی ... چرا ظرف مرا بشکست لیلی <BR><BR>نتیجه گیری : بحران ازدواج حال حاضر بخاطر لوله کشی شدن آبه . </FONT></P></SPAN></FONT></SPAN> text/html 2009-03-19T15:08:38+01:00 bo2-3ib.mihanblog.com حسین بوستانچی آهنگ و بسیار شاد ساسی مانكن و علیشمس با نام موشولینا كوشن http://bo2-3ib.mihanblog.com/post/73 <FONT color=#000000><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><FONT size=5><FONT size=4><STRONG> <P align=center><FONT color=#000000><FONT size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><FONT size=5><FONT size=4><STRONG>آهنگ و بسیار شاد <FONT color=#3300ff>ساسی مانكن</FONT> و <FONT color=#3300ff>علیشمس</FONT> با نام <FONT color=#cc0000>موشولینا كوشن</FONT></STRONG></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></P> <P align=center>&nbsp;&nbsp;</P> <P align=center></P> <P align=center><IMG alt=www.bo2berim.com src="http://g.imagehost.org/0218/Sasy_Alish.jpg" border=0></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#cc0000 size=3><STRONG>پیشنهاد می کنم این آهنگ از دست ندید</STRONG></FONT>&nbsp;</P></STRONG></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> text/html 2009-03-17T09:49:14+01:00 bo2-3ib.mihanblog.com حسین بوستانچی گرانترین ماشین دنیا از طلا http://bo2-3ib.mihanblog.com/post/71 <FONT color=#e1e1e1><FONT color=#e1e1e1>&nbsp;</FONT> <P align=center><FONT color=#ff0000><IMG id=BLOGGER_PHOTO_ID_5296799981939145538 style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; CURSOR: pointer; HEIGHT: 300px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_UsKoSigr_28/SYIDhRnHO0I/AAAAAAAARnk/UA1LXTLkbsA/s400/zni44vh0vker7if3ii6s.jpg" border=0></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#ff0000>به ادامه مطالب بروید</FONT></STRONG></P></FONT>